TASARIM

IDC (İnova Design Center); Modifikasyon, proje yönetimi, tasarım, geliştirme ve endüstriyel tasarım süreçlerini tek çatı altında topalamaktadır.

Tecrübeli tasarımcılar;
- Rhino 6.0 endüstriyel tasarım için kullanmaktadır
- Catia V5R24 ve Autocad 2015 çizim programlarını bilgisayar destekli tasarımlar için kullanmaktadırlar.

Dünya çözümlerinin en büyük O.E.M.'leri için üstün kalitede koltuk oluşturulurken Avrupa ECE yönetmelikleri dikkate alınır.

Yapılan her tasarım süreci, insan ergonomisine tam uygunlukla, yolcu taleplerini, araç koşullarını ve çevresel faktörleri karşılayacak şekilde sıkı bir şekilde yürütülür.

HyperWorks FEA analiz yazılımı, koltuklardaki FEA hesaplamalarında kullanılmaktadır.

Ters mühendislik alanında ilerleme kaydetmek için Geomagic Design X ile 3D olarak taranan veriler, CAD ortamına aktarılır.

  • PAYLAŞ :